Kako teče proces izrade sajta ?

1) Nakon vašeg zahteva kontaktiraćemo vas u roku od 24 sata radi dobijanja detaljnijih informacija oko koncepta vašeg budućeg sajta.
2) Na osnovu dobijenih podataka, pristupamo izradi idejnog rešenja, odnosno skice sajta.
3) U saradnji sa vama biramo dizajn šablon, odnosno WP temu koja u najboljoj meri oslikava usvojeno idejno rešenje..
4) Nakon izbora teme pristupamo izradi demo verzije.
5) Ukoliko nemate primedbi na demo verziju, potrebno je da uplatite 50% od cene izabranog paketa.
6) Po prispeloj uplati nastavljamo sa izradom sajta sa realnim podacima, odnosno sa tekstom i grafikom koju ste nam u medjuvremenu dostavili.
7) Nakon završetka sajta i obuke potrebno je da uplatite preostali iznos do pune cene izabranog paketa.

Kako izabrati temu ?

Zahvaljujući izuzetnoj popularnosti WordPress-a, na specijalizovanim portalima moguće je pronaći veliki broj kako besplatnih tako i tzv. premijum tema. Uprkos velikoj ponudi, ponekad nije lako izabrati kvalitetnu temu a da istovremeno ispunjava sve vaše zahteve.
Ne brinite. WP tim će za vas napraviti pravi izbor. Testirali smo na destine WP tema i izdvojili one koje su po nama dobra osnova za izradu sajtova različitih profila.

Šta pripremiti za izradu sajta ?

Za početak je potrebno da imate osovnu ideju o izgledu i konceptu sajta. To podrazumeva strukturu sajta, odnosno koje sve strane čine sajt, njihov sadržaj sa posebnim osvrtom na početnu stranicu. Ponekad od velike pomoći može biti već postojeći sajt koji po dizajnu i svom sadržaju je upravo ono o čemu ste razmišljali. U svakom slučaju, u našoj redovnoj komunikaciji ćemo vas obavestiti o svemu neophodnom za izradu sajta.

Kako izabrati paket izrade sajta ?

Starter paket kao naš osnovni paket je previđen za one slučajeve kada tema u pogledu dizajna i funkcionalnosti ispunjava sve postavljene zahteve i nisu potrebne veće modifikacije. Teme u našoj ponudi pružaju veliku fleksibilnost u izradi sajta, pa je u večini slučajeva ovo i najčešći izbor.

Šta je demo sajt ?

Demo sajt je sajt sa demo podacima za demonstraciju izabranog dizajn šablona odnosno WP teme. Radi se na bazi usvojenog idejnog rešenja i na taj način ste u mogućnosti da steknete uvid u izgled vašeg budućeg sajta.

Da li su moguće naknadne izmene na sajtu ?

Po isteku 30 dana od izrade sajta možete nas angažovati na izmeni sajta kroz pakete mesečnog održavanja ili po radnom satu.

Da li mogu samostalno da menjam sadržaj na sajtu ?

Da. U sklopu svakog paketa dobijate obuku za samostalno ažuriranje sadržaja na sajtu.